Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đại Tự – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội

Điện thoại: 0963 559 655